Notikumu kalendārs

Posted in Dažādi

Zelta Vārtu vēstis – 2020. gada maijs – jūnijs

314-ZVV-jun-2020 print-b&w

Posted in Zelta Vārtu vēstis

Zelta Vārtu vēstis – 2020. gada marts-aprīlis

313-ZVV-apr-2020 web

Posted in Zelta Vārtu vēstis

ZAĻĀS CETURTDIENAS, LIELĀS PIEKTDIENAS UN LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji! Dieva miers lai ir ar jums visiem! Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu!

Ja nepaguvi to noskatīties / tajā piedalīties, to vēl vari, skatoties to ŠEIT. To jau baudījuši 1,412 dievlūdzēju. Priecājos par saņemtajām atsauksmēm. Hamiltonas Kristus draudzes locekļi, gādājot par tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu raidījuši caur telefonu, pieliekot klausuli pie datora skaļruņa. Labs ierosinājums!
Paldies Mārai Pelēcei un Korijam Avotam par sava laika ieguldījumu šajā projektā!
Šie ir linki nākamajiem dievkalpojumiem:
Zaļā Ceturtdiena (paldies LELBA Rietumu apgabalam): 9.aprīļa dievkalpojums šeit
Lielā Piektdiena (paldies LELBA Vidienes apgabalam): 10.aprīļa dievkalpojums šeit
Lieldienu (paldies LELBA Austrumu apgabalam): 12.aprīļa dievkalpojums šeit 
Ceru, ka paguvāt izdrukāt dziesmu lapiņas. Gadījumā, ja nē, tās atrodamas Klīvlandes draudzes mājaslapā. Lielās piektdienas dievkalpojumam ir pielikumi: Kristus ciešanu stāsts latviešu, kā arī angļu valodā.
Lieldienu dievkalpojumā iekļauta uzruna bērniem. Sprediķis / uzruna draudzei ir angļu valodā.
Šajā ārkārtas situācijā Zaļajā Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā drīksti pieņemt Kristus aicinājumu baudīt Svēto vakarēdienu. Pie Viņa galda topam stiprināti, kā arī ejam kopā ar Kristu Viņa ciešanu ceļu, raugoties uz augšāmcelšanās brīnumu. Ja vēlies baudīt Svēto vakarēdienu, pirms dievkalpojuma sagatavo šķīvi ar maizi un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu) un tos novieto uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet, kuŗš no jums pacels maizes šķīvi un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un biķeri. Pie izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus miesa”, “Kristus asinis” un saņemot, atbildēt “Āmen.” Ja nepieciešams, tajā punktā var piespiest “pause”.
Skaidrs, ka dievgaldu parasti baudām draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā neparastajā laikā, Tava ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) – jūs esat “mazā draudze”. Tas šobrīd būs līdz laikam, kad dievgaldu atkal varēsim svinēt savos dievkalpojumos. Iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistīdami sevi un savu ceļu jo cieši ar Viņa dāvāto Pestītāju, Jēzu. Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlēju! Lai tam Kungam mēs ar uzticību visur līdzi staigājam! (259. dz.)
Sarma Eglīte,
BLUM nozares vadītāja, 2020.gada 8.aprīlī
Saite uz šo ziņu LELBA mājas lapā. Tur atrodamas arī dievkalpojumu lapiņas.
Posted in Dievkalpojumi

Lieldienu dievkalpojums un brokastis – svētdien, 12.aprīlī – ATCELTS

Image | Posted on by