Mēneša vēstījums – 2014. gada februārī

Prāv. Kārlis Žols

Pēdējā laikā man diezgan bieži gribas pie sava rakstāmgalda iededzināt sveci. Varbūt sveces liesma palīdz radīt mieru pašam sevī, varbūt tā sekmē koncentrēšanos, varbūt mudina uz pārdomām. Visādā ziņā, ne velti, neskatoties uz mūsu laika tehnoloģiju attīstību, cilvēki vēl arvien nav aizmirsuši sveces – it kā kaut ko tik vienkāršu. Bet ne tik daudzi vairs atminas, ka vēl arvien katru gadu 2.februārī mēs esam aicināti atzīmēt tā saukto Sveču dienu. Šis ir laiks starp Zvaigznes dienu un Gavēni – laiks, kad ejam no Kristus dzimšanas notikuma atzīmēšanas pretī viņa ciešanu un nāves pārdomāšanai, šos notikumus mēģinot saistīt kādā līdzībā arī ar to, kas notiek mūsos. Un to, kas notiek mūsos taču mums pašiem vajag saprast. Mūsu pasaulē žēl redzēt cilvēkus, kas negrib ieraudzīt paši sevi, realitāti, kurā tie dzīvo. Šķiet, nereti tas tā ir pat ar veselām ļaužu kopienām, kurās apvienojas cilvēki, kuri kādas noteiktas lietas ap sevi vai sevī ļoti negrib ieraudzīt. Un visbiežāk šādā situācijā no ārpuses neviens cits neko nevar mainīt. Protams, Sveču dienai ir arī citi iemesli, bet vai nereti arī mums katram nevajadzētu iedegt savā mājā, savā dvēselē kādu sveci, lai labāk ieraudzītu to, kas notiek ar mums un mūsos pašos. Varbūt šovakar sveci savā mājvietā vari iedegt arī Tu. Pavisam noteikti, tā palīdzēs Tev kaut ko ieraudzīt skaidrāk. Tās mierīgā liesma ienesīs lielāku mieru arī Tevī un liks atcerēties par To, kurā ir vislielākā gaisma.

Drīz laiks sāks iet uz pavasari, jaunas dzīvības atplaukšanu, drīz sāksies laiks pirms Lieldienām, kad būsim aicināti būt iekšēji līdzdalīgi lielajā Lieldienu drāmā, bet līdz tam – iedegsim sevī sveci un padomāsim, kur esam šajā ceļā – starp Ziemassvētkiem un Lieldienām arī sevī. Šķiet, reti kur šo aicinājumu var atrast tik brīnišķīgi izteiktu kā kādā Ojāra Vācieša dzejolī:

SVEČU GAISMA

Sveču gaisma ir
iekšas gaisma.
 
Mājas.
 
Un mūža māju.
 
Pie sveces
mēs iekrītam savā
dvēselē
un spīdam
no turienes.
 
Un citas dvēseles
atspīd mums pretī
no iekšas.
 
Dzīve un pasaule
ir divas milzīgas
sveces.
 
Esi svētīts,
lielo un maziņo
sveču lējēj!
This entry was posted in Lasīt. Bookmark the permalink.