Lieldienu laju dievkalpojums un brokastis

Sirsnīgi aicinām draudzes locekļus un draugus uz

LIELDIENU LAJU DIEVKALPOJUMU

5.APRĪLĪ PL.11:00 DRAUDZES NAMĀ, San Francisko, 425 Hoffman Ave

PĒC DIEVKALPOJUMA VISI MĪĻI AICINĀTI UZ SVĒTKU BROKASTĪM.

Ziedojums $20

This entry was posted in Sarīkojumi. Bookmark the permalink.